WIZJA I MISJA SZKOŁY

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

WIZJA I MISJA SZKOŁY

WIZJA SZKOŁY:

Jesteśmy szkołą zapewniającą optymalne warunki rozwoju ucznia wzorowo zorganizowana, bezpieczna i przyjazna, tętni życiem. To miejsce, gdzie absolwenci przebywają chętnie, a uczniowie znacznie dłużej niż wymagają tego zajęcia tu uczą się oni dostrzegać wartość każdego człowieka, być otwartym na potrzeby innych nauczyciele pracujący w szkole to wysoko wykwalifikowana kadra stale podnosząca swoje kwalifikacje zawodowe, ludzie dyspozycyjni, pełni energii i inicjatywy, oddani szkole szkoła otwarta, środowiskowa, dobrze postrzegana przez rodziców głośno o niej w środowisku


MISJA SZKOŁY

I. Cele strategiczne:

Szkoła kształci ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności, samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę szkoła wychowuje człowieka kulturalnego, aktywnego, tolerancyjnego i odpowiedzialnego, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym


II. Cele szczegółowe:

Przygotowujemy ucznia do nauki w szkołach ponadpodstawowych rozbudzamy zainteresowania i rozwijamy uzdolnienia, zapewniamy wszystkim uczniom równe szanse pełnej realizacji ich możliwości realizujemy zasadę, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym, trwającym całe życie wychowujemy człowieka tolerancyjnego, akceptującego inność ludzi, otwartego na ich potrzeby uczymy partnerstwa i współpracy, czuwamy nad zachowaniem norm moralnych i przyjętych wartości społecznych eliminujemy agresję, uczymy odpowiedzialności, krytycyzmu, rozwagi i prawości. Traktujemy każdego ucznia jak niepowtarzalną jednostkę staramy się ukształtować człowieka aktywnego, pozytywnie patrzącego na świat, siebie i innych ludzi pomagamy uczniowi stać się wartościowym Polakiem, obywatelem Europy i świata zapewniamy wychowankom opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry w zakresie kształtowania umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy i zdobyczy techniki jesteśmy indywidualnościami zaangażowanymi w każde podejmowane działanie, pracującymi jako zespół służący naszym ucznim i rodzicom budujemy zaufanie i zwiększamy integrację zespołu nauczycielskiego, opierając nasze stosunki na zrozumieniu i wzajemnym szacunku promujemy naszą szkołę w środowisku