RADA RODZICÓW

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

(41) 247 90 45
gim5.ostrowiec-sw@wp.pl

RADA RODZICÓW

tarczapg513 września 2017 r. odbyło się Zebranie Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 5, na którym wybrano nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018.

 

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018 przedstawia się następująco:

                Przewodnicząca R.R. - p. Katarzyna Bąk

       Zastępca przewodnicącej R.R. - p. Marta Toboła

 

   Sekretarz R.R. - p. Agnieszka Sitarska

   Skarbnik R.R. - p. Gabriela Śliwka

 

     Członkowie Zarządu R.R.:

  p. Katarzyna Kwapińska, p. Mariusz Bugajski, p. Ewelina Kos

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej R.R. - p. Justyna Jakubczyk-Kaczor

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

p. Katarzyna Naglarska

p. Monika Seweryn

 

Rada Rodziców przy 

Publicznym Gimnazjum nr 5

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Polska

Nr rachunku bankowego: 36 1560 1195 1915 2855 2005 0001