RADA RODZICÓW

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

RADA RODZICÓW

tarczapg512 września 2018 r. odbyło się Zebranie Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum nr 5, na którym wybrano nowy Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019.

 

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019 przedstawia się następująco:

    Przewodnicząca R.R. - p. Marta Toboła

   Sekretarz R.R. - p. Agnieszka Sitarska

   Skarbnik R.R. - p. Gabriela Śliwka

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej R.R. - p. Ewelina Kos

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

p. Ewa Walczyńska

p. Agnieszka Wójtowicz

 

Rada Rodziców przy 

Publicznym Gimnazjum nr 5

ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Polska

Nr rachunku bankowego: 36 1560 1195 1915 2855 2005 0001