KOŁA I ORGANIZACJE

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

KOŁA I ORGANIZACJE

WYKAZ KÓŁ ZAINTERESOWAŃ:

1. KOŁA ZAINTERESOWAŃ prowadzone bezinteresownie przez nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019:

1.1. Koło matematyczne dla klasy IIIA - mgr Anna Świerczyńska

1.2. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne ,,Wędrowcy na 5" - opiekun mgr Grażyna Połetek

1.3. ZUMBA - mgr Ewa Gawron

 

2. Dodatkowe godziny dla trzecioklasistów (prowadzone bezinteresownie przez nauczycieli) w roku szkolnym 2018/2019:

2.1. Dodatkowa godzina matematyki dla klas: IIIA, IIIB - mgr Anna Świerczyńska

2.2. Dodatkowa godzina geografii dla klas: IIIA, IIIB - mgr Grażyna Połetek

 

3. Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas III prowadzone bezinteresownie w roku szkolnym 2018/2019:

3.1. Zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki kl. IIIA, IIIB - mgr Anna Świerczyńska

4. ORGANIZACJE SZKOLNE prowadzone bezinteresownie w PG nr 5 w roku szkolnym 2017/2018:

4.1. Drużyna Harcerska - opiekun mgr Grażyna Połetek

4.2. Spółdzielnia Uczniowska ,,Rozwój" - opiekun mgr Grażyna Połetek (do końca grudnia 2018 r.)