GRUPA REGIONALNA SKKT

ul. Sandomierska 26A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

GRUPA REGIONALNA SKKT

Od wielu lat przy Publicznym Gimnazjum nr 5 działa prężnie Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne SKKT ,,Wędrowcy na 5". Opiekunką koła jest p. Grażyna Połetek.Grupa współpracuje z Sekcją Dziedzictwa Kulturowego przy Miejskim Centrum Kultury i z p. przewodnik Grażyną Jedlikowską.

Koło w bieżącym roku szkolnym skupia młodzież z klas II i III (łącznie 12 osób). Zajęcia teoretyczne w PG5 odbywają się w piątki w godz. 13:40-14:25, natomiast zajęcia w terenie (rajdy, piesze wędrówki po mieście) odbywają się w soboty lub w innych ustalonych wcześniej z młodzieżą terminach.

Działalność Koła SKKT w roku szkolnym 2017/2018 przedstawiamy poniżej:

13.02.2018 r. - planowana wycieczka ,,Śladami Stefana Żeromskiego" do Kielc

09.02.2018 r. - zajęcia teoretyczne w PG5: Legendy i baśnie świętokrzyskie. Z życiorysu Stefana Żeromskiego: lata pobytu w Kielcach (1 godzina)

02.02.2018 r. - zajęcia teoretyczne w PG5: Życie i twórczość Stefana Żeromskiego. (1 godzina)

czytaj więcej

24.01.2018 r. - wycieczka do neolitycznej kopalni krzemienia w Krzemionkach.(4 godziny)

czytaj więcej

13.01.2018 r. - zajęcia teoretyczne w PG5: Zabytki Ziemi Sandomierskiej - oglądamy filmy o Sandomierzu, Baranowie Sandomierskim i Zawichoście. (1 godzina)

05.01.2018 r. - zajęcia teoretyczne w PG5: Kielecczyzna archeologiczną mekką - pierwsze ślady osadnictwa w rejonie Gór Świętokrzyskich, Krzemionek Opatowskich. Postać Stanisława Krukowskiego. (1 godzina)

15.12.2017 r. - zajęcia teoretyczne w PG5: O tradycjach bożonarodzeniowych w różnych regionach Polski słów kilka.(1 godzina)

11.12.2017 r. - zajęcia w terenie: Piesza wędrówka po mieście szlakiem pomników i zabytków (Huta, Częstocice, Kuźnia, Park Miejski). (4 godziny)

08.12.2017 r. - zajęcia teoretyczne w PG5: Poznajemy miejsca pamięci oraz zabytki w dzielnicach Ludwików i Częstocice. (1 godzina)

01.12.2017 r. - lekcja z podróżnik p. Grażyną Jedlikowską - prezentacja ,,Atrakcje turystyczne USA". (1 godzina)

17.11.2017 r. - zajęcia teoretyczne w PG5: Partyzanckim szlakiem - poznajemy postać Jana Piwnika ,,Ponurego" i Antoniego Hedy ,,Szarego". (1 godzina)

DSC0231625.11.2017 r. - rajd ,,Śladami Jana Piwnika Ponurego" - Ostrowiec - Wąchock - Wykus - Rataje - Wąchock - Ostrowiec (9 godzin)

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2017 r. - Zajęcia teoretyczne w PG5: Oznaczenia szlaków pieszych - trochę terenoznawstwa w praktyce. (1 godzina)

 DSC0210928.10.2017 r. - Piesza wędrówka po mieście ,,Szlakiem zabytków i miejsc pamięci". (4 godziny)

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

DSC0209221.10.2017 r. - Piesza wędrówka do Denkowa. (5godzin)

czytaj więcej

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2017 r. - Zajęcia teoretyczne w PG5: Historia dawnej osady miejskiej Denkowa - kościół św. Stanisława - przygotowanie do pieszej wędrówki (1 godzina)

06.10.2017 r. - Zajęcia teoretyczne w PG5: Historia miasta hutniczego Ostrowca. Czytamy plan miasta. (1 godzina)

30.09.2017 r. - Piesza wędrówka na trasie Ostrowiec - Bodzechów - Ćmielów - Ostrowiec (6 godzin)

czytaj więcej

22.09.2017 r. - Zajęcia teoretyczne w PG5: Omówienie trasy wycieczki Bodzechów - Ćmielów. (1 godzina)

15.09.2017 r. - Pierwsze spotkanie w grupie SKKT po wakacjach, zapoznanie z planem pracy na rok szkolny 2017/2018. (1 godzina)

Działalność Koła SKKT w roku szkolnym 2016/2017. czytaj dalej